#majorossy

Priezvisko Majoros / Majorosová

S týmto priezviskom sa v rodokmeňoch nachádza 333 osôb, z toho 257 žijúcich. Hľadať v iných rodokmeňoch.

Výskyt priezvisk podľa rodokmeňov

Košice (32×), Peder (12×).


prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Priezvisko Majoros

Priezviská Majoros, Majorossy, Majoroši.
Z Košíc, Prešova, Mochaloviec, Monoku v dnešnom Madarsku

skupinu sledujú: 1x