#majoros

Priezvisko Majoros / Majorosová

S týmto priezviskom sa v rodokmeňoch nachádza 319 osôb, z toho 247 žijúcich. Hľadať v iných rodokmeňoch.

Výskyt priezvisk podľa rodokmeňov

Košice (32×), Peder (12×).


prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Priezvisko Majoros

Priezviská Majoros, Majorossy, Majoroši.

Z Košíc, Prešova, Michaloviec, Monoku v dnešnom Madarsku

skupinu sledujú: 1x