Pôvod mena Simona

Ženské meno. Pôvodne francúzska podoba mena Simeon.
Simeon je meno hebrejského pôvodu, s významom: „počujúci“, „načúvajúci“. V Biblii sa spomína starec Simeon, Šimon, ktorý v chráme požehnal Ježiša a spomína sa aj ďalší, Šimon Peter apoštol.


Šimona oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 30.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Arzen, Asen, Asena, Šimon, Simon, Simoneta
Simona oslavuje meniny v Čechách 12.12.#menosimona

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: