Pôvod mena Šimon

Mužské meno hebrejského pôvodu, s významom: poslúchajúci, poslušný. V Biblii sa spomína starec Simeon, Šimon, ktorý v chráme požehnal Ježiša a spomína sa aj ďalší, Šimon Peter apoštol. Ako osobné meno, Šimon nie je časté. Skorej sa stretneme s priezviskom utvoreným z tohoto mena, ako: Šimo, Šimon, Šimoni, Šimák atď.


Simon oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 30.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Arzen, Asen, Asena, Simona, Šimona, Simoneta
Šimon oslavuje meniny v Čechách 22.12.#menosimon

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: