Pôvod mena Saloména

ž. z hebr. šálóm mier, pokoj, variant mena Saloma, rus. Salomija, čes. Salomea


Saloména oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 22.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Dobromil, Kordula, Pribislava, Saloma, Sergej, Sergius, Solomia, Zdravomil#menosalomena

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: