Pôvod mena Dobromil

Mužské meno slovanského pôvodu, utvorené spojením dobré + milé. Ženská podoba je Dobromila.


Dobromil oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 22.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Kordula, Pribislava, Saloma, Saloména, Sergej, Sergius, Solomia, Zdravomil#menodobromil

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: