Pôvod mena Dobromila

Ženské meno slovanského pôvodu, utvorené spojením dobré + milé. Mužská podoba je Dobromil.


Dobromila oslavuje meniny 28.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Júda, Judáš
Dobromila oslavuje meniny v Čechách 5.2.#menodobromila

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: