Pôvod mena Rozita

ž. pôv. špan. dom. podoba mena Rozália


Rozita oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 4.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Kandid, Kandida, Mojžiš, Róza, Rozália, Rozalín, Rozálio, Rozeta, Rusalka#menorozita

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: