Pôvod mena Mojžiš

Mužské meno ktorého pôvod nie je celkom jasný, lebo heb. Mošeh, z ktorého vlastne vzniklo Mojžiš, má egyptský pôvod a vysvetľuje sa ako vziaty, vytiahnutý z vody, ale aj ako syn, decko. V príbuzenstve má heb. mašáh = von vytiahnutý, no všeobecne sa vysvetľuje, ako vykupiteľ.


Mojžiš oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 4.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Kandid, Kandida, Róza, Rozália, Rozalín, Rozálio, Rozeta, Rozita, Rusalka



#menomojzis

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: