Pôvod mena Rozalín

Mužské meno - Rozalína ž. z angl. Rosaline, to z nem. Rosalinde (stnem. hród, hruod + lintja) slávna záštita alebo rusá záštita, rusá obrankyňa (zo stnem. (h)ros + lintja), rus. Rozalina, Rozalinda


Rozalín oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 4.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Kandid, Kandida, Mojžiš, Róza, Rozália, Rozálio, Rozeta, Rozita, Rusalka#menorozalin

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: