Pôvod mena Rosana

Žen. meno, ktorému je východiskom kvet šípovej ruže.
Ružena je naším slovenským variantom, kým ďalšie sú prevažne germanské podoby, v ktorých vlastne ani nejde o ružu (ku posunu dochádza len neskoršie), ale o koňa. Aspoň to tak vyvstľujú etymológovia. (Viď Rosalína.)
Aj jedno škandinávske plemeno, z konfederácie Vikingov, poznáme pod menom Rhos, čiže kôň. Týto Rhosovia svoje lúpežné cesty podnikali hlavne na východ, do povodia rieky Volgy. Tu rabovali najskôr Slovanov, ale neskoršie, už spolu so Slovanmi, rabujú južnejšie, až sa dostávajú aj ku hradbám Konštantinopola, kde sa aj v análoch byzantskej ríše spomína zväz Rhosov a Slovanov, neskoršie sú už len poznámky Rhosi, pod čím sa chápalo povolžských Slovanov a to vlastne je i v základe názvu Rus, Rusko.
Základné Rhos = kôň sa časom posúva v latinské Ros, -a, -e a preberaním si prípony, ako napr. alba, vzniká Rosalba = biela ruža, Ros + Anna = Rosana, v dem. Roseta = ružička, Rosa + bella = Rosabela = pekná ružička atď.


Rosana oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 13.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Lucia, Rosan, Roxana#menorosana

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: