Pôvod mena Petula

Meaning unknown, created in the 20th century. The name is borne by the British singer Petula Clark (1932-), whose name was invented by her father.


Petula oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 29.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Pavel, Pavla, Pavol, Peter, Petra#menopetula

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: