Pôvod mena Peter

Mužské meno ktoré v gréckom jaz. znamená skala. Ježiš takto nazval apoštola Šimona, aby tak aj symbolicky naznačil jeho tvrdosť vieri v nové učenie.
Podľa katolíckej legendy, ktorá je historický veľmi otázna, Peter, či bývalý Šimon, vraj bol „prvý, medzi prvými“ a neskoršie sa vraj stáva aj prvým rímskym biskupom, z čoho sa postupne vyvinulo kreslo pápeža. Aj toto tvrdenie je historický veľmi otázne, lebo Peter sa skorej pohyboval v oblastiach na východ a niektorí tvrdia, že v Ríme ani nikdy nebol. (Katolícka encyklopédia + List Pavla Rimanom...)
V čase reformácie, z radov protestantov sa toto meno úplne vytráca, lebo im pripomínalo Vatikán a pápežstvo. Len hodne neskoršie sa začína postupne zjavovať. (Viď ev. podľa Jána 21:15-17)
Ženský tvar Petra.
Latinsky Petrus, nem., anglicky Peter, holandsky Peter, Pieter, maďarsky Péter, Petö, Petúr, srbsky, chorvátsky Petar, francúzsky Pierre (Piér), dánksy, švédsky Per, taliansky Pietro, Piero, španielsky Pedro, Perez, česky Petr, rumunsky Petri, Petru, rusky, poľsky Piotr.
Domácky Petro, Peťo, Peťulo, Peťušo, Petino.
Odvodené priezviská: Petera, Peterec, Peterich, Peterka, Petrík, Petríček, Petričko, Petrenko, Petrák, Petráň, Petrinec, Petrovkin, Petrovič, Petrikovič, Petrov, Petruf, Petruch, Petruľa, Petruľak, Petráš, Petraško, Petrašovič, Pietor, Pietrik, Piatra, Piatrik, Piter, Pitra, Piterka, Pitrun, Peťko, Petík, Petiška, Petkáč, Petkanič, Petkovič, Peco, Pecko, Peško, Peška, Pešek, Pecho, Pecháň, ...


Peter oslavuje meniny 29.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Pavel, Pavla, Pavol, Petra, Petula#menopeter

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: