Pôvod mena Miloslava

Ženské meno slovanského pôvodu, utvorené na podklade mil(á), ie. mei-l = milá, lahodná, mäkká, pokojná + typickej prípony –slav = sláviť, oslavovať, Slovan. Jeho význam by bol: oslavovateľka milosti, pokoja, lahodnosti... Mužská podoba je Miloslav.


Miloslava oslavuje meniny 17.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Flávia, Flavián, Flávius, Milomíra, Miluša, Silván, Silvána, Silvín
Miloslava oslavuje meniny v Čechách 17.2.#menomiloslava

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: