Pôvod mena Flávius

Mužské meno - Flávia ž. podľa mena rím. rodu Fláviovcov (z lat. flavus svetlý, plavý)


Flávius oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 17.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Flávia, Flavián, Milomíra, Miloslava, Miluša, Silván, Silvána, Silvín#menoflavius

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: