Pôvod mena Makar

Mužské meno pochádzajúce z gréckeho Makarios blahoslavený, šťastný, staršia podoba Makárius, pôv. významom blízke sú mená Beňadik, Felix a mená so základom blah


Makar oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 2.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Ábel, Alexandra, Kara, Karin, Karina, Sandra#menomakar

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: