Pôvod mena Ábel

Muž. meno, ktoré v heb. jazyku má podobu Hebhel a môže súvisieť s pojmom pre ľahký vánok, dych, alebo opar (z hebr. hevel - dych, opar; arab. Hábíl). Zároveň však môže súvisieť i s pojmom pre syn. Medzi kresťamni toto meno bolo vždy na periférii. U nás sa skorej stretneme s týmto priezviskom, ako osobným menom.
Maďarsky Ábel, česky Ábel, Abel, nem., angl., poľ. Abel, tal. Abele, rus. Avel.
Priezviská odvodené z mena Ábel: Abelovič, Ábelovský.

Biblický Ábel bol dobrý syn prvých obyvateľov Zeme, postava z knihy Genezis, syn Adama a Evy a mladší brat Kaina. Bol pastierom oviec.

Biblia uvádza Kaina a Ábela ako úplne prvých narodených ľudí. Udalosť znázorňuje všeobecnú črtu ľudskej situácie medzi ľuďmi - bratmi, ktorá vedie až k bratovražde. Kain a jeho obeť boli Bohom odmietnutí a spravodlivý Ábel a jeho obeť boli Bohom prijatí.


Ábel oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 2.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Alexandra, Kara, Karin, Karina, Makar, Sandra#menoabel

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: