Pôvod mena Leonarda

Ženské meno starogermanského pôvodu, s významom: ako lev, nebojácna ako lev.
Sv. Leonard bol franským veľmožom, ale po prijatí kresťanstva, niekde v VI. st. stal sa z neho pustovník. Život si zasvätil pomáhaniu väzňom, takže aj dnes je ich patrónom.


Leonarda oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 16.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Jáchim, Leonard, Linhart, Rochus#menoleonarda

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: