Pôvod mena Jáchim

Mužské meno pochádzajúce z hebrejského výrazu Jojáqím boh Jehova ho postaví , vzpriami, staršia podoba Áchim, rus. Akim, nem. Jochen


Jáchim oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 16.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Leonard, Leonarda, Linhart, Rochus#menojachim

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: