Pôvod mena Leonard

Mužské meno starogermanského pôvodu, s významom: ako lev, nebojácny ako lev.
Sv. Leonard bol franským veľmožom, ale po prijatí kresťanstva, niekde v VI. st. stal sa z neho pustovník. Život si zasvätil pomáhaniu väzňom, takže aj dnes je ich patrónom.


Leonard oslavuje meniny 16.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: Jáchim, Leonarda, Linhart, Rochus#menoleonard

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: