Pôvod mena Klarisa

ž. variant mena Klára, rus. Klarisa, maď. Klarissza


Klarisa oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 29.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Chiara, Klára, Narcis, Narcisa, Zenob, Zenóbia#menoklarisa

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: