Pôvod mena Zenob

Mužské meno - Zenóbia ž. z gréc. Zenóbios božský život (Zeus, Zénos bol najvyšším gréc. bohom), lat. Zenobius, rus. Zinovij


Zenob oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 29.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Chiara, Klára, Klarisa, Narcis, Narcisa, Zenóbia#menozenob

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: