Pôvod mena Kandid

Mužské meno - Kandida ž. z lat. candidus (žen. candida) biely, jasný, čistý, úprimný, blízky pôv. význam majú mená Albín, Bela, Blanka


Kandid oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 4.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Kandida, Mojžiš, Róza, Rozália, Rozalín, Rozálio, Rozeta, Rozita, Rusalka#menokandid

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: