Pôvod mena Gustína

ž. z dom. podoby mena Augustína alebo žen. od Gustáv, dom. Gusta


Gustína oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 28.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: August, Augusta, Augustín, Augustína#menogustina

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: