Pôvod mena Augustín

Mužské meno ktoré sa medzi Slovanov dostáva najsamprv cestou Grécka, kde má podobu Augoustos, avšak jeho pôvod je v latine, v osobnom mene Augustus, čo znamená svätý, ctihodný, majestátny a v tejto svojej latinskej podobe preniká medzi západných Slovanov.
Dnes sa medzi katolíkmi stretávame s podobou Augustín, Gustav, kým medzi evanjelikmi sa ustaľuje len v podobe Gustav, na čo asi vplýval fakt, že nejeden severoeurópsky protestantský kráľ nosil túto verziu mena.
Ženská podoba je Augustína.


Augustín oslavuje meniny 28.8. - v rovnaký deň oslavujú aj: August, Augusta, Augustína, Gustína#menoaugustin

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: