Pôvod mena Genoveva

Ekvivalenty mena v rôznych jazykoch

de: Genevieve, Genovefa, Genoveva
en: Geneva, Genevieve, Ginette
fr: Genevieve, Genovefa, Ginette
hu: Genoveva, Gyongyver
it: Genoveffa
li: Genovaite
pl: Genia, Genowefa, Gienia, Gieniuchna

Genovéva oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 3.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Daniela, Danila, Danuta, Radmila#menogenoveva

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: