Pôvod mena Fortunát

Mužské meno - Fortunáta ž. podľa mena rím. bohyne šťastia Fortúny, z lat. fortunatus obdarený šťastím, šťastný, pôv. významom blízke sú mená Beáta, Faust, Félix, Makar


Fortunát oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 12.7. - v rovnaký deň oslavujú aj: Fortunáta, Nina#menofortunat

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: