Pôvod mena Boleslav

Mužské meno slovanského pôvodu. Východiskom mu je bole = lepšie, staroslov. bolii = viacej, lepšie, silnejšie, ktoré je príbuzné ku sans. bályian = silne, kde bálan = silna. V srbch. bolje = lepšie, viacej, silnejšie. Druhá komponenta slav = sláva, oslava, velebenie, ale pripúšťa sa aj možnosť Slovan.


Boleslav oslavuje meniny 16.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Amos, Bolemír, Bolemíra, Heribert
Boleslav oslavuje meniny v Čechách 6.9.#menoboleslav

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: