Pôvod mena Heribert

German form of Herbert.


Heribert oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 16.3. - v rovnaký deň oslavujú aj: Amos, Bolemír, Bolemíra, Boleslav#menoheribert

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: