Pôvod mena Bojana

Ženský variant mena Bojan.


Bojana oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 5.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Boislava, Bojan, Bojimír, Bojimíra, Bojislav, Borimír, Branimír, Branimíra, Budislava, Chotimír, Chotimíra, Justinián, Larisa, Otakar, Regan, Regína, Regulus, Viktorín#menobojana

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: