Pôvod mena Bojan

Mužské meno so ženskou podobou Bojana, na vysvetlenie ktorého je zopár teórií.
1/ Ide tu proste o variant mena avarského chána Bojana, ktorý vládol nad Slovienmi tesne pred vypuknutím povstania proti avarskej nadvláde. Tento Bojan umrel v 602. roku, kým povstanie vzplanulo v 623. roku. V jazykoch ázijčanov, v jazykoch Turkov, Chazárov atď. spomína sa Bojan, kým v čuvašskom jaz. je to Pojan a v mongolskom Bajan, kde má význam bohatý, bohatier... kde môžeme predpokladať ak nie slovanské východisko, tak aspoň indoeurópske.
2/ V starých ruských spisoch, „Slovo o puku Igorovom“, meno Bojan sa dáva do súvislosti so slovesom báť sa, čiže bojkom, ale na druhej strane aj s bojom, bojovníkom, bojovaním...


Bojan oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 5.9. - v rovnaký deň oslavujú aj: Boislava, Bojana, Bojimír, Bojimíra, Bojislav, Borimír, Branimír, Branimíra, Budislava, Chotimír, Chotimíra, Justinián, Larisa, Otakar, Regan, Regína, Regulus, Viktorín#menobojan

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: