Pôvod mena Blažej

m. z gréc. Blasios, asi brbľavý, nezrozumiteľne hovoriaci, podobnosť so žen. menom Blažena je náhodná, pôv. významom blízke sú mená Barbara, Gaston, lat. Blasius, rus. Vlasij, maď. Balázs (Baláž), dom. Blažo


Blažej oslavuje meniny 3.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Celerín, Celerína
Blažej oslavuje meniny v Čechách 3.2.#menoblazej

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: