Pôvod mena Celerín

Mužské meno - Celerína ž. z lat. celer rýchly, pôv. významom je blízke meno Bystrík


Celerín oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 3.2. - v rovnaký deň oslavujú aj: Blažej, Celerína#menocelerin

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: