Pôvod mena Antonín

Mužské meno s ktorým sa stretávame už v staroslov. cirk. jazyku a to v podobách Anton, Antonin, Antony. Dostali sme ho cestou Grécka, kde malo podobu Antónios, avšak aj do Grécka bolo importované z Rímu. Anton sa v Ríme využívalo skorej ako priezvisko, než osobné meno. Rod, z ktorého vyšiel Marcus Aurelius tiež nosil toto priezvisko. I vedľa toho, že ako priezvisko, tak aj osobné meno spájame s Rímom, predsa tu ide o grécky podklad, v podobe ántonéomai, čo znamená kupujem výmenou, beriem účasť v obchode, dvíham cenu, alebo ak prihliadneme na iný zdroj, na grécke meno Anthos, tak Anton môže mať význam aj kvietok.
Toto meno je tiež rozšírené po celom kresťanskom svete. Používajú ho hlavne katolíci, kým protestanti skorej siahnu na fonetický blízke Tomáš. Skratky sú: Tony, Tonči, Ante... Ženské varianty sú: Antónia, Antoaneta ...


Antonín oslavuje meniny v Čechách 13.6.#menoantonin

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: