Pôvod mena Antónia

Pôvod tohto mena je z latinského Antonius, čo znamená popredná, vynikajúca.


Antónia oslavuje meniny 6.1. - v rovnaký deň oslavujú aj: Melchior, Melichar, Menhard#menoantonia

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: