Podľa zákona na ochranu osobných údajov nemôže byť zobrazený, celý dátum narodenia alebo fotografia spoločne s menom, aby nemohla byť osoba uvedená v rodokmeni jednoznačne identifikovateľná.