Zboj

Zboj - Zemplínska stolica - 1808, 18631902, 19201939 Zboj, 19071913, 1939–1945 Harcos, 1945– Zboj

Zemplínska stolica lat . Zemplinum a comitatus Zempliniensis, nem . Semplin a Sempliner Gespanschaft, po maď . Zemplén(vár)megye

PSČ: 067 68

Zboj na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Zboj sa nachádza v týchto matrikách