Veľké Ripňany

Veľké Ripňany - Nitrianska stolica - po 1882 pričlenenie obce Malá Vieska; 1976 pričlenenie obce Behynce (po 1892 zlúčenie obcí Dolné Behynce a Horné Behynce (po 1786 pričlenenie obce Stredné Behynce)).1773 Nagy-Rippeny, Gros-Rippen, Welke Ripnany, 1786 Nagy-Rippiny, 1808 Nagy-Rippény, Welké Rypňany, 18631907 Nagyrippény, 1913 Nagyrépény, 1920– Veľké RipňanyMalá Vieska: 1773 Kiss-Viszka, Klein-Vjeszka, Male Wjesky, 1786 Wiszka, Kisch-Wiszka, 1808 Kis-Viészka, Malá Wieska, Wěska, 18631882 KisvieszkaBehynce: 18951898 Behinc, 1900–1907 Bőfalva, 1913 Bőfalu, 1920–1976 BehynceDolné Behynce: 1773 Alsó-Behincz, Unter-Behintz, Dol[ne] Behincze, 1786 Alschó-Behinz, 1808 Alsó-Behincz, Dolní Běhýnce, 18631892 AlsóbehincHorné Behynce: 1773 Felső-Behincz, Ober-Behincz, Hor[ne] Behincze, 1786 Felschő-Behinz, 1808 Felső-Behincz, Horní Běhýnce, 18631892 FelsőbehincStredné Behynce: 1786 Kösép-Behinz

Nitrianska stolica lat. comitatus Nitriensis, maď. Nyitr(i)a (vár)megye, nem. Neutraer Gespanschaft/Komitat Neutra

PSČ: 956 07

Veľké Ripňany na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Veľké Ripňany: #veľkeripnany

Obec Veľké Ripňany sa nachádza v týchto matrikách