Veľké Dravce

Veľké Dravce - Novohradská stolica - 1936–1939, 1957 vyčlenená obec Buzitka. 1773 Nagy-Darócz, Welke Drancze, 1786, 1808 Nagy-Darócz, Welké Drawce, 18631913, 1938–1945 Nagydaróc, 1920 Veľké Dravce, [Veľké] Darovce, 19271938, 1945–1948 Veľké Dravce, Nagy-Daróc, 1948– Veľké Dravce

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 42

Veľké Dravce na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Veľké Dravce sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.