Veľké Borové

Veľké Borové - Liptovská stolica - po 1786 rozčlená obec Borové na obce Malé Borové a Veľké Borové; po 1808 pričlenenie obce Jóbovská Roztoka.1808 Nagy-Borove, Welké Borowé, 18631913 Nagyborove, 1920– Veľké BorovéBorové: 1773 Borove, 1786 BoroweJóbovská Roztoka: 1773 Rosztoka D[omini] Job, Rosztoka, Rasztoka, 1786 Jób-Rosztoka, 1808 Jób-Rosztoka, Jóbowská Rostoka

Liptovská stolica po latinsky: Liptovium, po nemecky: Liptau, po maďarsky: Liptó, po poľsky: Liptów

PSČ: 027 32

Veľké Borové na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Veľké Borové: #velkeborove

Obec Veľké Borové sa nachádza v týchto matrikách