Veľká nad Ipľom

Veľká nad Ipľom - Novohradská stolica - 1973–1990 pričlenenie obce Trenč. 1773 Vilyke, 1786 Wilyke, 1808 Vilke, Wilka, Welika, 18631913, 1938–1945 Vilke, 1920 Veliká, 19271938, 1945–1948 Veliká nad Ipľom, Vilke, 1948–1973 Veliká nad Ipľom, 1973– Veľká nad Ipľom

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 32

Veľká nad Ipľom na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Veľká nad Ipľom sa nachádza v týchto matrikách