Veľká Dolina, okres Nitra

PSČ: 951 15

Veľká Dolina na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Veľká Dolina, okres Lučenec

PSČ: 985 53

Veľká Dolina na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Veľká Dolina sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.