Valaliky

Valaliky - Abovská (Abovsko-turnianska) stolica - 1961 zlúčenie obcí Bernátovce, Buzice, Košťany a Všechsvätých do obce Valaliky.1961– ValalikyBernátovce: 1773 Bernáthfalva, Bernatfalva, 1808 Bernáthfalva, Bernátowá, 18631913, 1938–1945 Bernátfalva, 1920 Bernatovce, 19271938, 1945–1961 BernátovceBuzice: 1773, 18631882 Buzafalva, 1786 Buzafalwa, 1808, 18881913, 1938–1945 Búzafalva, 19201938, 1945–1961 BuziceKošťany: 1773, 1808, 18631913, 1938–1945 Csontosfalva, 1786 Cschontoschfalwa, 19201938, 1945–1961 KošťanyVšechsvätých: 1773, 1786 Mindszent, 1808 Kassa-Mindszent, Koksó-Mindszent, Mindszentfalva, 18631902 Koksómindszent, 19071913, 1938–1945 Kassamindszent, 1920 Košický Micent, 19271938, 1945–1961 Všechsvätých

Abovská (Abovsko-turnianska) stolica

PSČ: 044 13

Valaliky na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Valaliky: #valaliky

Obec Valaliky sa nachádza v týchto matrikách