Uderiná

Lovinobaňa - Novohradská stolica - 1990 pričlenenie obce Uderiná.1773 Lonya-Banya, Lona-Banya, Lovina Banya, 1808 Lónyabánya, Lowiňa Báňa, Olowená Báňa, 18631913 Lónyabánya, 1920 Lovinobáňa, 1927– LovinobaňaUderiná: 17731786, 18631902 Udornya, 1808 Udornya, Uderna, Udeřina, Udorna, 19071913 Udvarház, 1920–1990 Uderiná

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 55

Uderiná na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Uderiná sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.