Trnava

Trnava - Bratislavská stolica - 1971 pričlenenie obce Modranka; 1971–1994 pričlenenie obce Hrnčiarovce nad Parnou; 1974–1992 pričlenenie obce Biely Kostol.1773 Tyrnavia, Nagy-Szombath, Türnau, Trnawa, 1786 Tirnau, Tyrnavia, Nagy-Szombat, Trnawa, 1808 Tyrnavia, Tyrnau, Nagy-Szombath, Trnawa, 18631913 Nagyszombat, 1920– TrnavaModranka: 1773 Moderdorff, 1786 Modersdorf, 1808 Moderdorf, Modersdorf, 1863 Moderndorf, 18731882 Moderdorf, 18881907 Modorfalva, 1913 Vágmagyarád, 1920 Moderdorf, 1927–1971 Modranka

Bratislavská stolica staršie aj Prešpurská župa a podobne; lat. comitatus Posoniensis, nem. Komitat Preßburg, maď. Pozsony vármegye

Trnava na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Trnava: #trnava

Obec Trnava sa nachádza v týchto matrikách