Trenč

Trenč - Novohradská stolica - 1973–1990 obec pričlenená k obci Veľká nad Ipľom.1773 Törincs, 1786 Törinz, 1808 Törincs, Trnčow, 1863 Törints, 18731913, 1938–1945 Tőrincs, 1920 Terinč, 19271938, 1945–1948 Trenč, Törincs, 1948–1973, 1990– Trenč

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 32

Trenč na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Trenč sa nachádza v týchto matrikách

Žiadne matričné knihy pre túto obec neboli nájdené.