Trebeľovce

Trebeľovce - Novohradská stolica - 1973 pričlenenie obce Muľka.1773, 1786, 18631913, 1938–1945 Terbeléd, 1808 Terbeléd, Terbelowce, 1920 Terbeľovce, 19271938, 1945–1948 Terbelovce, Terbeléd, 1948– Trebeľovce

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 31

Trebeľovce na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Trebeľovce sa nachádza v týchto matrikách