Tomášovce, okres Rimavská Sobota

Tomášovce - Gemerská (Gemersko-malohontská) stolica - 1773 Tamási, Tamassowcze, 1786 Tamáschi, Tamassowce, 1808, 18731902 Tamási, 1863 Tamásfala, 19071913, 1938–1945 Balogtamási, 1920 Tomáška, Tomášovce, 19271938, 1945–1948 Tomášovce, Tamási, 1948– Tomášovce

Gemerská (Gemersko-malohontská) stolica lat . Gömörinum, nem . G emer alebo Gömör, maď. Gömör

PSČ: 980 21

Tomášovce na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Tomášovce, okres Lučenec

Tomášovce - Novohradská stolica - 1973–1990 pričlenenie obce Gregorova Vieska.1773 Tamási, Tomassowcze, 1786 Tamáschi, Tamassowce, 1808 Tamási, Tomássowce, 1863 Tamássi, 18731902 Tamási, 19071913 Losonctamási, 1920– Tomášovce

Novohradská stolica lat. comitatus Neogradiensis, nem. Neuburg alebo Neograd, maď. Nógrad

PSČ: 985 56

Tomášovce na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce

Obec Tomášovce sa nachádza v týchto matrikách