Šurany

Šurany - Nitrianska stolica - 1976 pričlenenie obce Kostolný Sek (po 1882 pričlenenie obce Veľký Sek), Nitriansky Hrádok; 1976–1990 pričlenenie obce Úľany nad Žitavou.1773 Surany, 1786 Schurány, 1808 Nagy-Surány, Welké Ssurany, 18631913, 1938–1945 Nagysurány, 1920 Veľké Šurany, 19271938, 1945– ŠuranyKostolný Sek: 1773 Egyhaz-Szegh, 1786 Egyhásszeg, 1808, 18631882 Egyházszeg, 18881913, 1938–1945 Egyháznagyszeg, 1920 Naďseg, 19271938, 1945–1975 Kostolný SekVeľký Sek: 1773 Nagy-Szegh, 1786, 1808, 18731882 Nagyszeg, 1863 NagyszeghNitriansky Hrádok: 1773 Varad, 1786 Wárad, 1808 Várad, 18631913, 1938–1945 Kisvárad, 19201938, 1945–1948 Malý Várad, 1948–1975 Nitriansky Hrádok

Nitrianska stolica lat. comitatus Nitriensis, maď. Nyitr(i)a (vár)megye, nem. Neutraer Gespanschaft/Komitat Neutra

PSČ: 942 01

Šurany na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Šurany: #surany

Obec Šurany sa nachádza v týchto matrikách