Stropkov

Stropkov - Zemplínska stolica - 1964 pričlenenie obce Bokša (1957 vyčlenená obec Baňa).1773 Sztropko, Stropkow, 1786 Stropko, 1808 Sztropkó, Stropkow, 18631913 Sztropkó, 1920– StropkovBokša: 1773 Boksa, Boxa, 1786 Bokscha, 1808 Boksa, Bokssa, 18631913 Boksa, 1920 Bokša, Bokši, 1927–1964 Bokša

Zemplínska stolica lat . Zemplinum a comitatus Zempliniensis, nem . Semplin a Sempliner Gespanschaft, po maď . Zemplén(vár)megye

PSČ: 091 01

Stropkov na internete: www.wikipedia.sk, slovniky.korpus.sk, www.e-obce.sk, Google maps

Zobraziť všetky osoby z tejto obce Chat ku obci Stropkov: #stropkov

Obec Stropkov sa nachádza v týchto matrikách